THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ


Project Description

Thế giới đang bước vào kỷ nguyên công nghệ 4.0. Với sự phát triển của AI, của Big data và internet. Không nằm ngoài xu thế đó, công ty cổ phần IQ Holdings đã đầu tư cả tài lực và trí lực để phát triển một mảng rất mới của công ty: Thương mại điện tử.

 

0225 360 8968